TRao đổi đánh giá 5 SAO trên Google Map

Trao đổi đánh giá 5 SAO trên Google Map đế lên top google. Hiện nay mình đang có tài khoản cấp 7 cần trao đổi đánh giá 5 sao cho bản đồ doanh nghiệp, Vậy bạn nào đánh giá cho mình bản đồ rồi gửi vào mail noithatvanphongdangkhoa@gmail.com mình đánh giá lại nhé.

Comments